HMS/KS

HMS/KS

Som medlem av MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) nyttar vi MEF sitt HMS- og KS- system. I anleggsbransjen kan det lett oppstå situasjonar som kan få store konsekvensar dersom tryggleiken ikkje vert ivareteken. Våre tilsette nyttar til ei kvar tid personleg verneutstyr i høve lovverk og forskrifter innan helse, miljø og tryggleik på arbeidsplassen. Maskinar og utstyr vert sertifisert i samsvar med gjeldande regelverk.

Gjennom MEF- systemet har vi sjølve utvikla og tilpassa KS- arbeidet til våre føremål, slik at vi best mogleg kan levere eit godt resultat etter krav og lovverk.

M K Myklebust Entreprenør AS tek HMS-ansvaret på alvor og jobbar etter ein 0-skade- visjon på menneske, miljø, maskinar og utstyr.

ansvarsrett_logo_rgb_liten
mef
okab
startbank-stor

Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av tenestene våre? Send oss ei melding, så kjem vi attende til deg – eller ring oss for ein hyggeleg og uforpliktande prat!

Telefon:
57 73 63 90

E-post:
post@mkmyklebust.no

Adresse:
Hatledalen, 6963 Dale

Send oss ei melding