Tenester

Våre tenester

Vi har brei røynsle innan:

Vegbygging
Fjellsprenging
Grunn- og terrengarbeid for tomtar og bustadfelt
Grunn- og terrengarbeid for minikraftanlegg
Natursteinsmuring
Massetransport og spesialtransport
Vass- og avlaupsanlegg
Vegvedlikehald og brøyting

Vi legg mykje ressursar i ein moderne maskin- og bilpark, med eit breitt utval av tilleggsutstyr. Vi har mellom anna teke i bruk GPS til maskinstyring og manuelt GPS- stikkingsutstyr.

Vi er òg opptekne av kompetansen til våre tilsette og gjennomfører jamnleg kompetanseheving i form av kurs og sertifikat. I firmaet har vi ei rekke dyktige anleggsmaskinførarar og anleggsarbeidarar med lang erfaring og dei fleste med fagbrev. Fleire tilsette har bergsprengarsertifikat, ADK-1- sertifikat og førarkort for tunge køyretøy.

Om du ynskjer å få utført tenestene våre, ta gjerne kontakt med oss for ein hyggeleg og uforpliktande prat!

ansvarsrett_logo_rgb_liten
mef
okab
startbank-stor

Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av tenestene våre? Send oss ei melding, så kjem vi attende til deg – eller ring oss for ein hyggeleg og uforpliktande prat!

Telefon:
57 73 63 90

E-post:
post@mkmyklebust.no

Adresse:
Hatledalen, 6963 Dale

Send oss ei melding